Pilot uitwisseling locaties met gemeenten

14-05-2021

Bij de start van SNF in 2013 was het reeds de bedoeling om met gemeenten samen te werken en op enig moment ook informatie over locaties uit te gaan wisselen. Het oude locatieregister voorzag al in die mogelijkheid en het nieuwe locatieregister biedt dat ook. Tot op heden is dat nog niet gedaan, vooral omdat de ondernemingen bezorgd zijn over mogelijk extra handhaving door gemeenten.

Op SNF wordt steeds nadrukkelijker het appél gedaan om informatie te delen, met als doel handhavingscapaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten (dus minder controleren bij bedrijven die al SNF-geregistreerd zijn).

Het SNF-bestuur heeft besloten daar, onder voorwaarden van een convenant met duidelijke afspraken, aan mee te werken. In de komende periode zal dat in enkele gemeenten worden uitgewerkt. Mochten de ondernemingen in die gemeenten nadelige effecten ondervinden óf merken dat de voorwaarden uit het convenant niet worden nageleefd, dan horen we dat graag. De ondernemingen in de pilot-gemeenten worden allemaal vooraf op de hoogte gebracht van de pilot.

Het uiteindelijke doel is dat de situatie met betrekking tot huisvesting voor de arbeidsmigranten verbetert. Dit kan alleen als meer gemeenten in het verlenen van vergunningen SNF als voorwaarde stellen en SNF en gemeenten meer samen werken.