Overgang SKW Certificatie naar SKG-IKOB Certificatie

01-06-2023

SKW Certificatie en SKG-IKOB Certificatie hebben besloten om verder te gaan als één bedrijf. In 2023 zijn IKOB-BKB en SKG gefuseerd. Hier is SKW Certificatie sindsdien onderdeel van, maar als losse merknaam. De merknaam SKW Certificatie zal in de loop van 2023 volledig verdwijnen en verder integreren als SKG-IKOB Certificatie.

Binnen SKG-IKOB Certificatie vinden geen veranderingen plaats. Op de wijziging van het bedrijfslogo en de nieuwe naam na blijven de meeste zaken ongewijzigd. Zo houdt u dezelfde contactpersoon, blijft het adres in Geldermalsen en blijft de werkwijze hetzelfde.

De komende periode zal geleidelijk aan worden gecommuniceerd vanuit de naam SKG-IKOB Certificatie. Per 1 juli 2023 is de merknaam SKW Certificatie volledig verdwenen.

Mocht u vragen hebben over de overgang, kunt u contact opnemen met uw coördinator dhr. P. Rijs.