Nog steeds dringend advies: volg het ‘coronaprotocol wonen’

03-02-2021

Het coronavirus waart nog steeds door Nederland. Een derde golf is mogelijk en de overheid neemt extra maatregelen om dit zo veel mogelijk te voorkomen. Daar waar mensen bij elkaar verblijven zijn de risico’s groter. Dat geldt voor studenten, waar nu veel uitbraken voorkomen, maar net zo goed voor arbeidsmigranten.

Eerder deed het bestuur van SNF al een dringend appél op werkgevers en huisvesters om zich een goede werkgever of huisvester te tonen.

SNF vraagt hier nogmaals aandacht voor en dringt er bij de geregistreerden op aan om, daar waar dat nog niet is gedaan, bijgaand protocol na te leven om daarmee het risico op verspreiding van het virus te verkleinen.