Nieuwe versies normen gepubliceerd die op 15 september 2018 ingaan

05-10-2018

De wijzigingen waren nodig vanwege de accreditatie van de inspectie-instellingen, omdat de teksten over gebruiksoppervlak en de eisen aan brandblussers verduidelijkt moesten worden en omdat het locatieregister verplicht is ingevoerd.

U vindt de aangepaste norm (versie 7.3) en het harmonisatiedocument (versie 7.3) hier:

Het reglement registratie hier:


Bron: Stichting Normering Flexwonen