Nieuwe regels slaapzalen en stapelbedden

12-07-2023

Met ingang van 1 januari 2024 zijn stapelbedden niet meer toegestaan bij huisvesting van arbeidsmigranten. In het kader van fatsoenlijke huisvesting en het verbeteren daarvan is besloten om dit soort bedden niet meer toe te staan. Het gaat maar om een beperkt aantal bedden van SNF-geregistreerde ondernemingen. Gebruikt uw onderneming deze nog wel? Houdt u dan rekening met deze normaanpassing.

Slaapvertrekken voor meer dan 2 personen zijn met ingang van 1 januari 2025 niet meer toegestaan. Gezien de adviezen van het Aanjaagteam o.l.v. Emile Roemer, die één persoon per slaapkamer (indien gewenst) adviseerde, is dit een logische stap. Slaapvertrekken voor meer dan 2 personen komen niet veel voor, maar aanpassing daarvan kost mogelijk wel tijd en geld. Daarom wordt deze wijziging anderhalf jaar van te voren aangekondigd, zodat er tijd is om de aanpassingen te doen.