Nieuwe opbouw van de norm

17-05-2021

Sinds 2013 is er weinig veranderd aan de structuur en opbouw van de norm. Er zijn in de loop der tijd steeds meer subonderdelen toegevoegd wat de logica en leesbaarheid niet ten goede komt. Daarnaast bestond er ook nog een apart harmonisatie-document. We hebben er voor gekozen om de norm opnieuw op een logischere wijze op te bouwen én om het harmonisatie-document integraal onderdeel te maken van het normdocument.

In onderdeel A zijn alle normonderdelen opgesomd die tijdens de administratieve inspectie moeten worden geïnspecteerd. Dat geldt waarschijnlijk vanaf 1 september 2021.

In onderdeel B zijn alle normonderdelen opgesomd die tijdens de locatie-inspecties moeten worden beoordeeld. Die gelden vanaf 1 juni 2021. Het overgrote deel van de normonderdelen is op inhoud niet veranderd, maar wel anders gegroepeerd en genummerd.

Deze stappen zijn ondernomen om de norm leesbaarder te maken.