Nieuwe normonderdelen per 1 juni

17-05-2021

Vorig jaar werd besloten om in 2021 wasmachines als verplichting te stellen. Het overgrote deel van de locaties heeft al wasmachines of de mogelijkheid om de was te (laten) doen. Met het oog op die situaties waar mensen géén gelegenheid hebben om de was te doen, wordt de norm nu aangescherpt.

Aanvullend wordt de eis gesteld dat er ook gelegenheid moet zijn om de was te (laten) drogen buiten de eigen slaapkamer.

Per 1 juni worden verder een aantal kleinere verbeteringen doorgevoerd:

Er is voor elke bewoner minimaal één wandcontactdoos beschikbaar.
Als er een brandmeldinstallatie is, moet die onderhouden en gekeurd worden.