Nieuwe normen en reglementen

13-09-2019

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • dat woonruimtes verwarmd moeten kunnen worden
  • dat de tijdelijke uitzondering voor de afmeting van het slaapvertrek op 31 december 2023 vervalt. Dit is al eerder gecommuniceerd.

Er was onduidelijkheid over de definitie ‘wooneenheden in gebouwencomplex’. Gewone appartementen in een flatgebouw zijn ‘reguliere woningen’ en géén wooneenheden in een gebouwencomplex. Dat is nu correct opgenomen in het harmonisatiedocument.

Ook was er verwarring over bezetting en capaciteit. SNF kijkt naar capaciteit van een locatie, waarbij de bezetting de capaciteit natuurlijk niet mag overschrijden.

De eisen aan een gerichte aanvullende inspectie (ook wel ‘spoedinspectie’ genoemd) zijn verhelderd. De opdracht tot zo’n inspectie moet op verzoek van SNF door de onderneming aan de inspectie-instelling worden gegeven en er is gelegenheid voor een (korte) periode van hoor-wederhoor ingebouwd ten aanzien van het inspectierapport.

In het reglement dataverwerking locatieregister is de mogelijkheid tot uitwisseling van data met gemeenten onder voorwaarden opgenomen.