Nieuwe norm SNF-regulier register per 1 juni 2021

20-05-2021

Per 1 juni 2021 is er een nieuwe norm van toepassing. In de nieuwe norm is onder andere opgenomen dat er de mogelijkheid moet zijn om de was te (laten) doen en er moet gelegenheid zijn om de was, buiten de eigen slaapkamer, te (laten) drogen. Daarnaast zijn er nog enkele kleine verbeteringen doorgevoerd.

Een andere belangrijke verandering is dat de opbouw en leesbaarheid is verduidelijkt. De norm is op een logischere wijze opgebouwd en het harmonisatie-document is nu een integraal onderdeel van de norm geworden.

Zie hier de nieuwe norm.