Meer informatie-uitwisseling tussen inspecteurs

12-09-2019

Zo kunnen zij voorkomen dat locaties kort na elkaar tweemaal worden geïnspecteerd. Maar zij kunnen ook zien of locaties die tijdens een inspectie voor het SNF-inhuur-register naar boven komen, ingevoerd zijn in het locatieregister door de SNF-geregistreerde onderneming die de locatie verhuurt . Dit zorgt voor een meer sluitend systeem, maar ook voor een betere verdeling van de inspectiedruk.