Keuring CV-ketels alléén nog door CO-vrij-gecertificeerde installateurs

30-04-2024

Sinds 01-04-2023 is de wettelijke certificering cv-installateurs van kracht. Het afgelopen jaar waren er lange wachtlijsten voor het aanvragen van de CO-certificering waardoor het voor sommige installateurs niet mogelijk was om op tijd de certificering te behalen. Aansluitend op de Vereniging van Bouw- en Woningtoezicht en Techniek Nederland, heeft SNF toen besloten om in 2023 coulant om te gaan met de eis dat installateurs in het bezit dienen te zijn van de CO-certificering. De coulance-regeling is door Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en Techniek Nederland per 01-01-2024 beëindigd. Aangezien SNF hen volgt, betekent dit dat vanaf 01-03-2024 cv-installaties enkel nog door gecertificeerde installateurs mogen worden onderhouden en gekeurd.

Als de CV, gaskachel en geiser zijn gecontroleerd door een installateur die niet CO-gecertificeerd is, wordt hiervoor een major-tekortkoming geschreven. Je herkent een gecertificeerd installatiebedrijf aan het CO-vrij logo. Ook kun je gecertificeerde installateurs terugvinden in het wettelijk register.