Eerste aanbeveling van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten en Kabinetsreactie aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

06-07-2020

Op 11 juni verschenen de eerste aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer. Klik hier om de brief te lezen.

Het advies van het Aanjaagteam geeft aanbevelingen voor de korte en de lange termijn. De kabinetsreactie van 3 juli jl. gaat vooral in de op kortetermijnmaatregelen. Zie hier de kabinetsreactie.