Hotel zonder kookgelegenheid? Dan maximaal 6 weken gebruiken en maaltijden vergoeden

03-07-2023

De eisen rond hotels en pensions worden aangescherpt. Hotels en pensions zonder kookgelegenheid mogen niet langer dan 6 weken worden ingezet én de kosten voor maaltijden moeten worden vergoed. Dat geldt ook voor het wassen van kleding, dit moet ook worden vergoed.

Met ingang van 1 januari 2024 wordt tijdens de administratieve inspectie strikter gecontroleerd of een hotel/pension dat langer dan 6 weken in gebruik is, ook daadwerkelijk is geïnspecteerd. En wanneer dit korter in gebruik is geweest, dan wordt gecontroleerd of de kosten zijn vergoed.