Dringend advies: volg het ‘coronaprotocol wonen’

01-10-2020

Het coronavirus waart nog steeds door Nederland. Daar waar mensen bij elkaar verblijven zijn de risico’s groter. Dat geldt voor studenten, waar nu veel uitbraken voorkomen, maar net zo goed bij arbeidsmigranten.
Eerder deed het bestuur van SNF al een dringend appél op werkgevers en huisvester om zich een goed werkgever of huisvester te tonen.
SNF vraagt hier nogmaals aandacht voor en dringt er bij de geregistreerden op aan om, daar waar dat nog niet is gedaan, bijgaand protocol na te leven om daarmee het risico op verspreiding van het virus te verkleinen.
Klik hier voor het 'coronaprotocol wonen'.