Update: coulance-regeling voor CO-certificering installateurs

28-09-2023

Aansluitend op de Vereniging van Bouw- en Woningtoezicht en Techniek Nederland, heeft SNF besloten om enigszins coulant om te gaan met de eis dat installateurs in het bezit dienen te zijn van de CO-certificering. Er zijn lange wachtlijsten voor de CO-certificering waardoor het voor sommige installateurs niet mogelijk was om op tijd de certificering te behalen.

SNF haakt aan bij de coulanceregeling van genoemde partijen. Dat betekent:

  • De installateur moet kunnen aantonen dat er een aanvraag voor certificatie is gedaan, en dus in het bezit is van een getekende offerte.
  • Als de installateur aansluiting heeft gezocht bij CO-keur, dan is deze opgenomen in het centraal register techniek onder coulance. Zie hier.

De coulance-regeling gold tot 1 september 2023. In lijn met bovengenomede organisaties is besloten dat de coulance nog langer geldt. In elk geval tot 01-01-2024.

Mocht er reeds een tekortkoming zijn gegeven voor het niet hebben laten keuren van installaties door een niet-gecertificeerde installateur, dan kan deze langer open blijven staan, tot de certificering wel gerealiseerd is.