Waarom het SNF-keurmerk?

25-11-2020

In de video wordt verteld waarom het SNF-keurmerk van belang is.

Wilt u zich aanmelden bij SNF? Ga naar normeringflexwonen.nl/aanmelden