Bewoners weten SNF te vinden, veel klachten over hygiëne

27-11-2023

In de eerste drie kwartalen van dit jaar heeft SNF 126 klachten ontvangen. De meeste klachten (40) gaan over hygiëne in de woning. Gevolgd door klachten over ruimte, daglicht en verwarming (28), voorzieningen zoals koelkast en keuken (22) en capaciteit (17). Bewoners weten SNF goed te vinden, want bijna 90% van de klachten werd door bewoners ingediend.

Elke woning dient sinds 2021 over een informatiekaart te beschikken met daarop een QR-code die linkt naar de SNF-website. Informatie voor bewoners is daar beschikbaar in zeven talen. Daardoor zijn bewoners beter geïnformeerd over SNF en dat zij per mail of het contactformulier klachten in kunnen dienen. Daardoor zijn er meer klachten binnengekomen.

Alle klachten worden door SNF in behandeling genomen. Vaak worden er extra inspecties uitgevoerd om de klacht te onderzoeken. Ook wordt inspecteurs verzocht om de klacht tijdens de volgende inspectie te beoordelen. In een enkel geval wordt via hoor-wederhoor de verhuurder aangesproken. Als bij een spoedinspectie blijkt dat er inderdaad major tekortkomingen zijn, wordt de onderneming geschorst.

Het is dus van groot belang dat de verhuurders te allen tijde aan de SNF-eisen blijven voldoen. Extra aandacht voor hygiene lijkt, gezien de klachten, echt nodig.