Belangrijke informatie over het locatieregister met extra functionaliteiten

09-05-2019

Met ingang van 9 mei 2019 zijn extra functionaliteiten voor meer gebruiksgemak toegevoegd aan het locatieregister, te weten:

  • Vanaf nu kan niet alleen de allereerste locatielijst via een excel opgevoerd worden, maar ook de wijzigingen in locaties kunnen via excel worden geupload. Hiervoor is het tabblad ‘Import & export’ toegevoegd aan het locatieregister. Er dient wel altijd vanuit het locatieregister de dan bekende huisvestingslijst te worden gedownload, deze aan te worden gepast om vervolgens opnieuw te worden geupload. De mogelijkheid om handmatig per locatie aan te passen blijft ook gewoon bestaan via het tabblad ‘Locatie bijwerken’.
  • Wanneer een onderneming werkt met eigen ID’s voor locaties kunnen deze voortaan ook worden opgeven.

De aangepaste handleiding voor het locatieregister vindt u hier.

Let op: het locatieregister is een voorwaarde voor uw SNF-registratie
Het actueel houden van het locatieregister is een voorwaarde voor SNF registratie conform het reglement registratie artikel 9 lid 6 en 7 en artikel 11 lid 2. Dit geldt zowel voor ondernemingen in het regulier register als in het inhuur-register. Het niet actueel houden van uw gegevens in het locatieregister kan voor de Stichting een reden zijn de registratie van uw onderneming op te schorten conform artikel 15 lid 2g.

Het maandelijks actualiseren van het locatieoverzicht is verplicht, naast dat het vereist is dat het overzicht één week voor de inspectiedatum in orde dient te zijn (om de steekproef te bepalen). Zowel SNF als de inspectie-instellingen controleren of het huisvestingsoverzicht op orde heeft en actueel is.

Alle geregistreerde en aangemelde ondernemingen zijn op 9 mei 2019 door SNF aangeschreven om hen te attenderen op de verplichtingen en de nieuw toegevoegde functionaliteiten van het locatieregister.