100%-Controle op stoom - verplichte administratieve inspectie bij alle ondernemingen uitgevoerd

30-09-2022

Sinds 1 september 2021 geldt de 100%-controle van SNF. In het afgelopen jaar zijn vele duizenden locaties al geïnspecteerd door de inspectie-instellingen. Voor eind 2022 moeten alle locaties geïnspecteerd zijn. Per 1 september 2021 is voor alle SNF-geregistreerden ook jaarlijks een administratieve inspectie verplicht. Die verplichte inspectie is ingevoerd om te controleren of álle locaties van een onderneming wel bij SNF worden opgegeven. Ondertussen zijn alle SNF-geregistreerden voor de eerste maal administratief getoetst o.a. op de volledigheid van locatielijst. Daarmee is een belangrijk doel van SNF bereikt, namelijk de volledigheid van het locatieregister.