Informacje dla mieszkańców

Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych (Stichting Normering Flexwonen – SNF)
Stowarzyszenie prowadzi rejestr firm spełniających normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych oraz zajmuje się utrzymywaniem tych norm.
Firmy oferujące zakwaterowanie dla pracowników zagranicznych mogą uzyskać certyfikat wydawany przez Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych. W tym celu muszą one spełniać normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych. Miejsca zakwaterowania należące do firm zarejestrowanych w Stowarzyszeniu Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych są co roku kontrolowane. Jeżeli miejsce zakwaterowania nie spełnia określonych wymogów, a niedociągnięcia nie zostaną szybko naprawione, wówczas firma oferująca dane miejsce zakwaterowania zostaje usunięta z rejestru.

Celem istnienia rejestru jest zagwarantowanie stronom mającym do czynienia z zakwaterowaniem pracowników zagranicznych, np. gminom, pracodawcom, pracownikom, sąsiadom, że dane miejsce spełnia określone normy.

Normy
Firma wpisana do rejestru SNF spełnia normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych. Wyróżnia się przy tym następujące dziedziny: przestrzeń mieszkalna i prywatność, zaplecze sanitarne, bezpieczeństwo i higiena, wyposażenie, udzielanie informacji i pozostałe wymogi, a także ochrona przeciwpożarowa. Każda dziedzina zawiera określoną ilość szczegółowych wymogów, które musi spełniać miejsce zakwaterowania.

Firma wpisana do rejestru może wykorzystywać logo znaku jakości Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych.

Pobierz zestaw norm

Rejestr
Już niebawem znajdą Państwo tutaj firmy zarejestrowane w Stowarzyszeniu Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych. Oznacza to, że organizacje te spełniają standardy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych.

Etap wdrażania
Może się zdarzyć, że łączą Państwa relacje biznesowe ze stronami oferującymi zakwaterowanie pracowników zagranicznych. Strona ta nie posiada jeszcze nowego znaku jakości. Od 15 sierpnia 2013 r. do 1 lipca 2014 r. będzie trwał etap wdrażania. W tym okresie rejestr będzie zapełniał się firmami spełniającymi normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych. W tym czasie firmy będą mogły w inny sposób wykazać, że oferowane przez nich miejsca zakwaterowania dla pracowników zagranicznych spełniają określone standardy.