Polszczyzna

Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych (Stichting Normering Flexwonen – SNF)
Stowarzyszenie prowadzi rejestr firm spełniających normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych oraz zajmuje się utrzymywaniem tych norm.
Firmy oferujące zakwaterowanie dla pracowników zagranicznych mogą uzyskać certyfikat wydawany przez Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych. W tym celu muszą one spełniać normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych. Miejsca zakwaterowania należące do firm zarejestrowanych w Stowarzyszeniu Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych są co roku kontrolowane. Jeżeli miejsce zakwaterowania nie spełnia określonych wymogów, a niedociągnięcia nie zostaną szybko naprawione, wówczas firma oferująca dane miejsce zakwaterowania zostaje usunięta z rejestru.

Celem istnienia rejestru jest zagwarantowanie stronom mającym do czynienia z zakwaterowaniem pracowników zagranicznych, np. gminom, pracodawcom, pracownikom, sąsiadom, że dane miejsce spełnia określone normy.

Normy
Firma wpisana do rejestru SNF spełnia normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych. Wyróżnia się przy tym następujące dziedziny: przestrzeń mieszkalna i prywatność, zaplecze sanitarne, bezpieczeństwo i higiena, wyposażenie, udzielanie informacji i pozostałe wymogi, a także ochrona przeciwpożarowa. Każda dziedzina zawiera określoną ilość szczegółowych wymogów, które musi spełniać miejsce zakwaterowania.

Firma wpisana do rejestru może wykorzystywać logo znaku jakości Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych.

Pobierz zestaw norm

Rejestr
Już niebawem znajdą Państwo tutaj firmy zarejestrowane w Stowarzyszeniu Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych. Oznacza to, że organizacje te spełniają standardy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych.

Etap wdrażania
Może się zdarzyć, że łączą Państwa relacje biznesowe ze stronami oferującymi zakwaterowanie pracowników zagranicznych. Strona ta nie posiada jeszcze nowego znaku jakości. Od 15 sierpnia 2013 r. do 1 lipca 2014 r. będzie trwał etap wdrażania. W tym okresie rejestr będzie zapełniał się firmami spełniającymi normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych. W tym czasie firmy będą mogły w inny sposób wykazać, że oferowane przez nich miejsca zakwaterowania dla pracowników zagranicznych spełniają określone standardy.

Skargi
Skargi dotyczące uciążliwego hałasu, parkowania lub niebezpiecznych sytuacji

Zakwaterowanie oferowane przez przedsiębiorstwa opatrzone znakiem SNF kontrolowane jest pod kątem bezpieczeństwa, higieny i wystarczającej przestrzeni mieszkalnej. Przedsiębiorstwa zrzeszone w SNF posiadają również regulamin domowy i zarządcę. Mimo to zakwaterowanie pracowników zagranicznych może niekiedy być uciążliwe dla innych mieszkańców. Jest to oczywiście sytuacja niepożądana. Osoby chcące wnieść skargę mogą zwrócić się do różnych instytucji.
Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych (SNF) dba o odpowiednie i bezpieczne zakwaterowanie pracowników zagranicznych. Oznacza to, że oceniana jest przestrzeń mieszkalna, bezpieczeństwo i higiena. W przypadku skarg dotyczących sytuacji niebezpiecznych, na przykład zagrożenia pożarowego lub problemów z konstrukcją, należy najpierw zwrócić się do przedsiębiorstwa zarządzającego zakwaterowaniem. Jeżeli nie przyniesie to rezultatu lub jeśli wnoszący skargę uzna, że niebezpieczeństwo nie zostało usunięte, można skontaktować się ze Stowarzyszeniem Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych i zgłosić sprawę za pośrednictwem formularza skargi lub pisząc na adres e-mail info@normeringflexwonen.nl.

W wiadomości e-mail należy podać:

 • Inicjały i nazwisko
 • Płeć: kobieta/mężczyzna
 • Ulicę i numer domu
 • Kod pocztowy i miejscowość
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Datę wniesienia skargi
 • Adres miejsca zakwaterowania, którego dotyczy skarga
 • Zarządcę miejsca zakwaterowania (nazwę przedsiębiorstwa)
 • Opis skargi
 • Czy nawiązano kontakt z przedsiębiorstwem zarządzającym tym miejscem zakwaterowania? Jeśli tak, jaka była reakcja tego przedsiębiorstwa?
 • Czy inne osoby mogą potwierdzić okoliczności, których dotyczy skarga? W miarę możliwości należy dołączyć materiały dowodowe

W przypadku uciążliwego hałasu, problemów z parkowaniem i innych skarg niedotyczących bezpieczeństwa i higieny miejsca zakwaterowania, Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych niestety nie może pomóc. Uciążliwy hałas, nieuprawnione parkowanie i inne kwestie szkodliwe dla otoczenia najlepiej zgłaszać policji lub do urzędu gminy.

Jeżeli sprawa dotyczy Stowarzyszenia SNF, jednostki kontrolującej lub inspektora, można złożyć skargę w SNF. Skargę, opatrzoną datą i zawierającą klarowny i szczegółowy opis sprawy, należy złożyć w formie pisemnej. Można to zrobić, pisząc na adres info@normeringflexwonen.nl.
W Regulaminie Skarg znajdują się informacje o dalszym przebiegu procedury.