SNF nieuw locatieregister – uit te voeren stappen

05-07-2021

Alle vaste contactpersonen van iedere organisatie hebben vanuit SNF een mail ontvangen met daarin informatie over het nieuwe locatieregister. Vóór 9 juli moeten een aantal gegevens gecontroleerd zijn. Zie hiervoor onderstaand stappenplan.

  1. Ga naar https://snf.informis.nl
  2. Vul hier het mailadres in, waarnaar de mail vanuit SNF is gestuurd.
  3. Klik op wachtwoord vergeten.
  4. Vul uw mailadres in. Op dit mailadres ontvangt u een tijdelijk wachtwoord.
  5. Log in met mailadres en tijdelijk wachtwoord en wijzig vervolgens meteen het tijdelijke wachtwoord (dit is verplicht).

LET OP: indien u contactpersoon bent van meerdere ondernemingen, heeft u een mail ontvangen met daarin de inlognamen en tijdelijke wachtwoorden. Pas ook voor die ondernemingen z.s.m. het wachtwoord aan.

  1. Check of alle locaties die u als onderneming gebruikt in de Excel lijst staan.
  2. Vul eventueel de lijst aan met locaties die ontbreken.
  3. Vul in de Excel lijst in wie voor elke locatie de Eerst-Verantwoordelijke is en wie de Ander-Belanghebbende is.
  4. Niet verplicht maar wel handig: vul de Excel lijst aan met verdere informatie van de locaties. Denk hierbij aan het aantal slaapkamers, eigen referentienummers etc.
  5. Upload het gecontroleerde en aangevulde Excelbestand in Informis.

Extra toelichting voor:

Inloggen, downloaden Excel, muteren en uploaden. Zie dit filmpje

Uitleg over Eerst-Verantwoordelijke en Andere-Belanghebbende. Zie dit filmpje

Een of meer extra gebruikers aanmaken voor het locatieregister. Zie dit filmpje