Procedure registratie inhuur-register

Per 1 september 2021 is er geen sprake meer van het inhuurregister en vervalt deze procedure.