Register

 

​Hier vindt u de organisaties die zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Flexwonen. Dit betekent dat deze organisaties aan  de reguliere norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen of aan de norm voor het SNF-inhuur-register.

De organisatie kan worden geregistreerd als alle huisvesting die voor arbeidsmigranten wordt ingezet voldoet aan de normen van SNF. Dit wordt voor het reguliere register gecontroleerd door middel van een steekproef van de locaties. Locaties die voor kortdurende huisvesting worden ingezet horen hier ook bij. Het is niet zo dat individuele locaties worden geregistreerd en in het register kunnen worden vermeld. Voor het SNF-inhuur-register wordt de bewonerslijst gecontroleerd en wordt geverifieerd dat alle voor de bewoners ingezette huisvesting wordt ingehuurd bij ondernemingen die SNF-geregistreerd zijn.

In het menu bovenaan, of met de knoppen hieronder gaat u naar de pagina waar u kunt u zoeken naar organisaties die in het reguliere register of het 
SNF-inhuur-register staan.

Secretariaat:
​Reitseplein 1, Tilburg
Correspondentieadres:
Postbus 4076 5004 JB Tilburg

T. 013-5944109
F.
Kijk hier voor bedrijven met SNA keurmerk