SNF»over SNF»bestuur en organisatie
 

 Bestuur en organisatie

 

 In het bestuur hebben zitting:

  • De heer J.A. Karssen (voorzitter)
  • De heer A. Morssink (secretaris/penningmeester)
  • Mevrouw M. Patijn

De organisatie van SNF bestaat uit 4 personen, onder leiding van Jolet Woordes.

De organisatie is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.

De Stichting Normering Flexwonen kent een Raad van Advies:  

  • De heer E. Beerens
  • De heer B.J. Croll
  • De heer E. Pentenga
  • De heer M. Rojer
  • De heer M. Schut

De Stichting Normering Flexwonen kent een College van Deskundigen.

Secretariaat:
​Reitseplein 1, Tilburg
Correspondentieadres:
Postbus 4076 5004 JB Tilburg

T. 013-5944109
F.
Kijk hier voor bedrijven met SNA keurmerk