SNF»de norm»klachten
 

 Klachten

 
Heeft u een klacht over geluidsoverlast, parkeren of een onveilige situatie?
 
Huisvesting van ondernemingen met het SNF-keurmerk wordt geïnspecteerd op veiligheid, hygiëne en voldoende ruimte. Ook hebben ondernemingen met het SNF-keurmerk een huisreglement en een beheerder. Toch brengt huisvesting van arbeidsmigranten soms overlast voor anderen met zich mee. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als u een klacht hebt, kunt u terecht bij verschillende instanties.
Stichting Normering Flexwonen staat voor goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten. Dat betekent dat er wordt beoordeeld op ruimte, veiligheid en hygiëne. Heeft u klachten over een onveilige situatie, bijvoorbeeld dat er sprake is van brandgevaar of problemen met de constructie,
dan moet u dat eerst aankaarten bij de ondermening die de huisvesting beheert. Mocht dat niets uithalen en blijft u van mening dat er onveilige
situaties zijn, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de Stichting Normering Flexwonen en dit melden via het klachtenformulier of een
 
Vermeldt u in elk geval in uw e-mail:
- Voorletters en achternaam
- Vrouw/man
- Straat en huisnummer
- Postcode en plaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Datum indienen klacht
- Adres huisvestingslocatie(s)  waar u een klacht over heeft
- De huisvestingslocatie wordt beheerd door (naam onderneming)
- Omschrijving van uw klacht
- Heeft u contact gehad met de onderneming die de huisvestingslocatie beheerd? Indien ja, wat was de reactie van het bedrijf?
- Zijn er andere personen die uw klacht bevestigen? Indien mogelijk bewijsstukken bijvoegen
 
Heeft u geluidsoverlast, problemen met parkeren of andere klachten die niet gaan over de veiligheid en hygiëne van de huisvesting, dan kan de
Stichting Normering Flexwonen u niet helpen. Geluidoverlast, parkeeroverlast en andere zaken die hinderlijk zijn voor de omgeving, kunt u het beste melden bij de politie of bij de gemeente.
 
Heeft u een klacht over SNF, een inspectie-instelling of een inspecteur?
U kunt dan een klacht indienen bij SNF. De klacht moet gedateerd zijn en duidelijk en uitvoerig omschreven en schriftelijk worden ingediend.
In het Reglement Klachten kunt u nalezen hoe het verdere verloop van de procedure is.
 
 
 
 

 Download

 
Klachtenformulier
Klachtenformulier Pools-Engels
Reglement klachten
Secretariaat:
​Reitseplein 1, Tilburg
Correspondentieadres:
Postbus 4076 5004 JB Tilburg

T. 013-5944109
F.
Kijk hier voor bedrijven met SNA keurmerk