De Norm

 

Stichting Normering Flexwonen kent twee normen: de 'reguliere' norm voor huisvesting van arbeidsmigranten en het SNF-inhuur-register.​

Een organisatie die is opgenomen in het 'reguliere' register van SNF voldoet  aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening en overige eisen, en brandveiligheid. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen.

Een organisatie die zelf geen huisvesting beheert, maar alle huisvesting ten behoeve van arbeidsmigranten inhuurt bij SNF-goedgekeurde ondernemingen, kan zich aanmelden voor het SNF-inhuur-register. De organisatie dient dan te voldoen aan de eisen voor het SNF-inhuur-register en jaarlijks aan te tonen dat voor alle arbeidsmigranten huisvesting wordt gerealiseerd bij SNF-goedgekeurde partijen.

De normenset voor de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten met uitleg kunt u hieronder downloaden. In het harmonisatiedocument vindt u extra toelichting op de norm. 

Een organisatie die is opgenomen in een van de registers, mag voor het betreffende register van toepassing zijnde keurmerklogo van de Stichting Normering Flexwonen voeren. Op het gebruik van het keurmerklogo is het Reglement Keurmerklogo van toepassing.

 

 Download

 
1. Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten - SNF-regulier - versie 7.3 (met ingang van 15 september 2018)
2. Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten - SNF-regulier - versie 7.3 met wijzigingen gemarkeerd t.o.v. versie 7.2 (met ingang van 15 september 2018)
3. Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten - SNF-inhuur-register - versie 1.2 (met ingang van 1 september 2017)
4. Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten - SNF-inhuur-register - versie 1.2 met wijzigingen gemarkeerd t.o.v. versie 1.1 (met ingang van 1 september 2017)
5. Harmonisatiedocument SNF - versie 7.3 (met ingang van 15 september 2018)
6. Harmonisatiedocument SNF - versie 7.3 - met wijzigingen gemarkeerd t.o.v. versie 7.2 (met ingang van 15 september 2018)
Handboek Normen
Procedure registratie en werkwijze SNF-inhuur-register, versie 2.0
Secretariaat:
​Reitseplein 1, Tilburg
Correspondentieadres:
Postbus 4076 5004 JB Tilburg

T. 013-5944109
F.
Kijk hier voor bedrijven met SNA keurmerk