SNF»de norm»beroep
 

 College van Beroep

 
Goedgekeurde ondernemingen kunnen bij het bestuur van de Stichting Normering Flexwonen bezwaar aantekenen tegen een besluit van SNF over:
a.   Opnemen in het register;
b.   Het opschorten van een registratie door de stichting;
c.   Het doorhalen van een registratie door de stichting.
Zie voor de procedure het Reglement Klachten.

Beroep tegen de afhandeling van het bezwaar door het bestuur van de Stichting staat open bij het College van Beroep van de Stichting Normering Flexwonen. De procedure en werkwijze van het College van Beroep staat beschreven in het Reglement College van Beroep.
 
 

 Download

 
Reglement College van Beroep
Secretariaat:
​Reitseplein 1, Tilburg
Correspondentieadres:
Postbus 4076 5004 JB Tilburg

T. 013-5944109
F.
Kijk hier voor bedrijven met SNA keurmerk