SNF»
Stichting Normering Flexwonen
De Stichting beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidmigranten voldoen en onderhoudt de normen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd.»
 

 Actueel

 
2-6-2017 | Deel dit bericht:
Ondeugdelijke CO-melders teruggeroepen
NVWA heeft onderzoek gedaan naar CO-melders. Een aantal CO-melders (met ‘rode’ melding in de lijst) moet worden teruggeroepen en uit de handel genomen door de producenten/importeurs. »
Inloggen
Direct aanmelden
 

 FAQ

 
Vanaf wanneer kan ik mijn organisatie aanmelden om het keurmerk te behalen?
U kunt uw organisatie aanmelden om het keurmerk te behalen. Aanmelden kan via de “direct aanmelden”-button op deze website.
Welke juridische eenheden moeten zich laten registreren?
De vraag welke organisaties zich moeten laten registreren is afhankelijk van de eisen die een branchevereniging, opdrachtgever, of gemeente stelt.
Welke juridische eenheden binnen een holding of informeel verband van bedrijven, kunnen zich laten registreren?

​In principe kan iedere organisatie die te maken heeft met huisvesting van arbeidsmigranten zich laten registreren. De certificering geschiedt op het niveau van een juridische eenheid met een KvK nummer.

  • Organisaties met eigen locaties in beheer worden gecontroleerd op alle eisen in de norm voor zover van toepassing. Specifieke huisvestingsorganisaties die geen werkgever zijn worden bijvoorbeeld niet gecontroleerd op ‘goed werkgeverschap’.
  • Organisaties die eigen locaties in beheer hebben en tegelijkertijd locaties huren worden gecontroleerd op alle eisen in de norm voor zover van toepassing. Er wordt een steekproef uitgevoerd over de eigen plus de ingehuurde locaties. Het is aan de organisaties om zodanige afspraken te maken met de beheerders dat alle locaties voldoen aan de SNF-norm en dat de inspecties kunnen plaatsvinden.
  • Voor organisaties die geen eigen locaties in beheer hebben (bijvoorbeeld uitzendbureaus zonder huisvesting) betekent registratie dat de inspecties op (een steekproef van) van de door hen gehuurde locaties wordt uitgevoerd. Het is aan de organisaties om zodanige afspraken te maken met de beheerders dat alle locaties voldoen aan de SNF-norm en dat de inspecties kunnen plaatsvinden.

Begin 2014 zal er een apart register worden ingericht voor bedrijven die 100% gebruik maken van SNF-geregistreerde huisvesting en zelf géén huisvesting hebben. Dit heeft als voordeel dat de controledruk vermindert omdat locaties maar één keer hoeven te worden geïnspecteerd. Dat zal gevolgen hebben voor de keuzes van organisatie of en in welk register men zich wil laten registreren. Werkgevers (incl uitzendondernemingen) die in aanmerking voor dit aparte ‘maakt-gebruik-van’-register worden ook getoetst op goed werkgeverschap.

 

 Twitter

 
Secretariaat:
​Reitseplein 1, Tilburg
Correspondentieadres:
Postbus 4076 5004 JB Tilburg

T. 013-5944109
F. 013-5944740
Kijk hier voor bedrijven met SNA keurmerk