SNF»actueel»archief
 

 Archief 2017

 
Wat zijn de eisen voor het plaatsen van een CO-melder?
​De CO-melder moet op een juiste manier worden geplaatst, wil de CO-melder goed zijn werk kunnen doen. Dit is ook één van de eisen die opgenomen is in de norm van SNF (zie norm 5.1.3.).
Eerste agrarische ondernemingen hebben het keurmerk voor huisvesting arbeidsmigranten behaald
In de zomer van 2017 hebben de eerste agrarische ondernemingen het keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten, het SNF-keurmerk, behaald.
Nieuwe versies normen gepubliceerd – geen inhoudelijke wijzigingen
​Op 31 augustus zijn nieuwe versies van de norm voor het reguliere register en het inhuur-register van SNF gepubliceerd, evenals een nieuwe versie van het harmonisatiedocument.
Ondeugdelijke CO-melders teruggeroepen
NVWA heeft onderzoek gedaan naar CO-melders. Een aantal CO-melders (met ‘rode’ melding in de lijst) moet worden teruggeroepen en uit de handel genomen door de producenten/importeurs.
Rapport Flexmigranten 2016 gepubliceerd door ABU en NBBU
Tijdelijke Europese arbeidsmigranten vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarom is er behoefte aan meer inzicht in het aantal flexmigranten dat in Nederland actief is, maar ook in de samenstelling van deze groep, hun achtergronden, in welke sectoren zij werken en de wijze waarop zij in Nederland gehuisvest zijn.
Wet Aanpak Schijnconstructies, inhoudingen voor huisvesting en het SNF-keurmerk per 1 januari 2017
Door de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is het alleen onder strikte voorwaarden nog mogelijk om inhoudingen te doen op het Wettelijk Minimumloon (WML) voor de kosten van huisvesting. Het SNF-keurmerk speelt hierin een rol. Nog niet alles is helemaal helder, maar hieronder treft u de informatie aan die nu bekend is.
 

 Archief

 
Secretariaat:
​Reitseplein 1, Tilburg
Correspondentieadres:
Postbus 4076 5004 JB Tilburg

T. 013-5944109
F.
Kijk hier voor bedrijven met SNA keurmerk