SNF»actueel»archief
 

 Archief 2016

 
Wet Aanpak Schijnconstructies, inhoudingen voor huisvesting en het SNF-keurmerk per 1 januari 2017
Door de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is het alleen onder strikte voorwaarden nog mogelijk om inhoudingen te doen op het Wettelijk Minimumloon (WML) voor de kosten van huisvesting. Het SNF-keurmerk speelt hierin een rol. Nog niet alles is helemaal helder, maar hieronder treft u de informatie aan die nu bekend is.
Versie 6.0 van norm voor huisvesting arbeidsmigranten gepubliceerd
De norm voor huisvesting van arbeidsmigranten wordt met ingang van 1 januari 2017 aangepast. De aanpassing betreft de regels rond daglichttoetreding en kookgelegenheid in een studio. Ook is het harmonisatiedocument aangepast.
Versie 5.0 van norm voor huisvesting arbeidsmigranten gepubliceerd
De norm voor huisvesting van arbeidsmigranten wordt met ingang van 15 augustus 2016 aangepast. De aanpassing betreft de regels rond herstelbrief en herkeuring. In de afgelopen jaren is het tussentijds oplossen van tekortkomingen in bepaalde gevallen toegestaan, maar dit liet ruimte voor discussie en leverde onduidelijkheid op.
LTO bedrijven welkom in SNF-register
Koos Karssen, voorzitter van SNF, legt in de nieuwsbrief van LTO uit dat het SNF-keurmerk voordelen biedt voor bedrijven, bijvoorbeeld als gemeenten het SNF-keurmerk voorschrijven bij het verstrekken van vergunningen of als zij het SNF-keurmerk als positief element meenemen in de uitvoering van het handhavingsbeleid.
Een huismerk voor huisvesting arbeidsmigranten
SNF en SKIA hebben een convenant ondertekend dat leidt tot één uniform keurmerk dat toeziet op de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Hiermee komen zij tegemoet aan de wens van de markt en van lokale overheden om de kwaliteit van deze huisvesting op een éénduidige manier te certificeren.
Toelichting op aanmeldprocedure agrarische bedrijven
Heeft u een onderneming in de agrarische sector dan kunt u het SNF-Keurmerk behalen. Hiermee toont u aan dat u de huisvesting van de arbeidsmigranten die bij u werken op orde heeft. Steeds vaker vragen gemeenten om het SNF-keurmerk als controle op de kwaliteit van de huisvesting van uw werknemers. Volg de 9 stappen zodat u er zeker van bent dat u de juiste beslissingen neemt en u niet voor verrassingen komt te staan.
 

 Archief

 
Secretariaat:
​Reitseplein 1, Tilburg
Correspondentieadres:
Postbus 4076 5004 JB Tilburg

T. 013-5944109
F.
Kijk hier voor bedrijven met SNA keurmerk