SNF»actueel»archief
 

 Archief 2015

 
SNF-keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten nu ook voor agrarische bedrijven
Het SNF-keurmerk bestaat twee jaar. Inmiddels zijn 220 bedrijven bij SNF geregistreerd. Het betreft zowel uitzendorganisaties als huisvestingsbedrijven. Omdat ook in andere sectoren, zoals de land- en tuinbouw, de bouw en de metaal, de huisvesting van arbeidsmigranten door de werkgever wordt georganiseerd wordt het nu ook voor deze bedrijven mogelijk om het SNF-keurmerk te behalen. Daarmee tonen de bedrijven aan dat de kwaliteit van de huisvesting in orde is.
Aanpassingen SNA voor vleessector verwerkt in nieuwe versie 4.1 van norm
​Op 1 juli 2015 is een aangepaste versie van de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten (versie 4.0) en een nieuwe versie van het harmonisatiedocument (versie 4.0) gepubliceerd. Aanpassingen waren nodig omdat de evaluatie heeft uitgewezen dat een aantal normen verbeterd of verduidelijkt moest worden.
SNF-keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten kent snelle groei
6 juli 2015 Sinds de start in augustus 2013 zijn inmiddels ruim 200 bedrijven geregistreerd voor het SNF-keurmerk. Het aantal gecertificeerde huisvestingslocaties is gegroeid naar 3.700. Hiermee voldoet het keurmerk aan de verwachtingen die bij de oprichting zijn uitgesproken.
Versie 4.0 van norm en 4.0 van harmonisatiedocument gepubliceerd
Op 1 juli 2015 is een aangepaste versie van de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten (versie 4.0) en een nieuwe versie van het harmonisatiedocument (versie 4.0) gepubliceerd.
Woonruimteverhuur aan arbeidsmigranten vereenvoudigd
Intermediaire verhuurbureaus kunnen voortaan sneller en makkelijker sociale huurwoningen doorverhuren aan arbeidsmigranten. De daarvoor benodigde inkomensverantwoording mag voortaan ook achteraf waar die voorheen altijd vooraf moest vanwege de Europese inkomensregeling. Hierdoor vermindert de administratieve druk voor de betrokken partijen. De wijziging staat in de Tijdelijke Regeling DAEB Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting die in december 2014 werd gepubliceerd.
 

 Archief

 
Secretariaat:
​Reitseplein 1, Tilburg
Correspondentieadres:
Postbus 4076 5004 JB Tilburg

T. 013-5944109
F.
Kijk hier voor bedrijven met SNA keurmerk