SNF»actueel»archief
 

 Archief 2014

 
Nieuwe versie harmonisatiedocument 3.3 gepubliceerd
Stichting Normering Flexwonen heeft , als toelichting op de norm, een harmonisatiedocument opgesteld. Periodiek wordt dit aangepast omdat er aanvullende informatie of nieuwe inzichten zijn.
Onderzoek ABU naar flexmigranten in Nederland
De ABU heeft onderzoek uit laten voeren onder zijn leden naar flexmigranten in Nederland door onderzoeksbureau ConclusR. Met bijgaande factsheet kunt u de belangrijkste resultaten snel tot u nemen. Het volledige onderzoek vindt u hier en het ABU-persbericht kunt u hier lezen .
GEZOCHT: projecten voor de inspiratieprijs Flexwonen 2015!
De minister voor Wonen & Rijksdienst reikt in 2015 een prijs van € 10.000,- uit voor het meest inspirerende flexwonenproject voor (onder meer) EU-arbeidsmigranten.
Minister reikt 125ste keurmerk huisvesting arbeidsmigranten uit
Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst reikte donderdag 16 oktober het 125ste keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten uit aan DM Job B.V. Het keurmerk, ondergebracht in de Stichting Normering Flexwonen, maakt voor gemeenten, werkgevers, werknemers,buurtbewoners en andere betrokkenen zichtbaar dat huisvesting van arbeidsmigranten in orde is.
Aanmelding voor SNF-inhuur-register nu mogelijk
Indien u huisvesting voor arbeidsmigranten aanbiedt, maar deze niet zelf beheert, kunt u uw organisatie laten registreren in het SNF-inhuur-register. Voorwaarde is dat u de huisvesting inkoopt bij SNF-geregistreerde ondernemingen.Uw organisatie wordt bij aanmelding en vervolgens jaarlijks gecontroleerd, mocht worden geconstateerd dat niet alle gebruikte huisvesting van SNF-geregistreerde ondernemingen is betrokken, dan wordt de organisatie uit het register geschreven.
100ste Keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten uitgegeven
27 augustus 2014. Vandaag is het 100ste keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten uitgegeven. Het keurmerk is voor Sagius Uitzenders B.V. Het bedrijf toont hiermee aan te voldoen aan de norm voor de huisvesting van arbeidsmigranten, die wordt beheerd door de Stichting Normering Flexwonen (SNF). In het SNF-register zijn alle 100 bedrijven terug te vinden die aan deze norm voldoen.
Koos Karssen voorzitter van het keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten
Met ingang van 23 juni is Koos Karssen de onafhankelijk voorzitter van het bestuur van de Stichting Normering Flexwonen. Deze stichting maakt met het huisvestingskeurmerk zichtbaar dat de huisvesting van arbeidsmigranten in orde is.
Maakt-gebruik-van-register later van start
De norm voor huisvesting van arbeidsmigranten vereist dat bij de onderneming een steekproef van alle ‘gebruikte’ locaties wordt bezocht. Het gaat daarbij nadrukkelijk om ‘gebruikte’ locaties. Soms zijn dat locaties die in eigendom zijn, soms in beheer, maar soms ook locaties die door bijvoorbeeld een uitzendbureau worden gehuurd bij een huisvester. Deze eis heeft tot gevolg dat huisvestingslocaties van huisvesters die meerdere uitzendbureaus bedienen meerdere keren worden bezocht.
Gemeente Den Haag zoekt initiatiefnemers om 1.000 arbeidsmirgranten tijdelijk te huisvesten
In Den Haag en de regio Haaglanden zijn imiddels 35.000 mensen uit Midden- en Oost Europa werkzaam. De gemeente Den Haag zet zich in om goede huisvesting voor deze groep te faciliteren.
 

 Archief

 
Secretariaat:
​Reitseplein 1, Tilburg
Correspondentieadres:
Postbus 4076 5004 JB Tilburg

T. 013-5944109
F.
Kijk hier voor bedrijven met SNA keurmerk